.
Връзки с инвеститорите - Общо събрание на акционерите
30.06.2015 Редовно годишно общо събрание на акционерите
Покана
Документи
Доклад на директора за връзки с инвеститорите; Доклад на одитния комитет
Пълномощно
ПротоколДокументите са във формат PDF. Ако нямате PDF Reader, можете да го свалите от тук.
Начална страница Карта на сайта