.
Връзки с инвеститорите - Общо събрание на акционерите
Дата Описание
31.07.2017 Извънредно общо събрание на акционерите
29.06.2017 Редовно годишно Общо събрание на акционерите
25.01.2017 Извънредно Общо събрание на акционерите
01.09.2016 Извънредно общо събрание на акционерите
30.06.2016 Редовно годишно общо събрание на акционерите
08.10.2015 Извънредно общо събрание на акционерите
30.06.2015 Редовно годишно общо събрание на акционерите
30.06.2014 Редовно годишно общо събрание на акционерите
09.07.2013 Редовно годишно общо събрание на акционерите
27.06.2013 Редовно годишно общо събрание на акционерите
26.06.2012 Редовно годишно общо събрание на акционерите
28.07.2011 Общо събрание на акционерите
30.06.2011 Редовно годишно Общо събрание на акционерите
14.10.2010 Извънредно Общо събрание на акционерите
29.06.2010 Редовно годишно общо събрание на акционерите
18.06.2009 Редовно годишно общо събрание на акционерите
Начална страница Карта на сайта